Type: 3 Patio Hus på Bryne. Enebolig
Sted: Bryne, Time kommune
Areal: ca 200 kvm
Status: fullført

3 Patio Hus på Bryne:

Tomten ligger nordøst på Bryne, i et etablert boligområde i Vardheia. Gjeldende reguleringsplan ved oppstarten var utformet i 50 årene, og hadde flere kvaliteter som i stor grad er forsvunnet i dag.

Vår tomt ligger sørvendt ved inngangen til Vardheia. Høydeforskjellen på tomta er 4-5 meter, med høyeste punkt mot nord hvor eksisterende hus er plassert. Høydeforskjellen ble utnyttet i prosjektet. Det nye huset ble planlagt slik at minst mulig utsikt går tapt for de omkringliggende boliger, samtidig som den nye boligen blir sørvendt med uteoppholdsområder skjermet fra gaten.

Eksisterende tomt ble delt i retning øst-vest, 4 meter fra eksisterende bolig.

Mot nord på den fradelte tomten ble garasje og potetkjeller plassert 3-4 meter under eksisterende terreng, slik at både garasjetaket og det flate taket på boligens første etasje flukter med hagenivået rundt opprinnelig bolig. Taket er beplantet med sedum og fra eksisterende hus oppleves taket som en forlengelse av hagen. I den nye boligens første etasje finner vi fellesområder og foreldrefløy.

Huset graderes gjennom øst-vest aksen gjennom flere terrasser som bringer naturlig daglys til alle rom ettersom vi beveger oss fra de mer offentlige rom i øst til de mer private rom i vest. I øst ligger entre, kjøkken og stue, og i vest ligger foreldresoverom/ bad mv. Et studio/bibliotek/ gjesterom ligger i skillet mellom den offentlige sonen og den mer private sonen i huset. Her ligger også teknisk avdeling og vaskerom.

Fra entreen i øst går trappen opp til 2 etasje hvor barna sine soverom er. 2etasje omslutter et lite atrium mot vest med direkte utgang fra ungdomsstuen til takterrasse. På loftet er arealet delt mellom innendørs og utendørs arealer, slik at halvparten benyttes til studio/ atelier/ soverom og den andre halvparten er en stor takterrasse med et stort hull i taket hvor både sol og regn faller inn. Huset er prosjektert med tanke på at andre etasje og loft i fremtiden ev. kan benyttes til utleiehybel. Første etasje gir et inntrykk av at huset er en moderne hule i terrenget. Volumet av andre etasje og loft reiser over bakken som er abstrakt tårn.

Foruten betong-støttemuren som skiller tomtene og holder terrenget mot vest, er boligen bygget i tre.

Kledningen (Accoya) vil gråne naturlig med tiden. Kledningens flate karakter fremhever tårnvolumet. Alle atrium har glassfasader fra gulv til tak. Utendørsarealene foran huset knyttes sammen til en sammenhengende hage- fra atrium til de mer åpne arealene.

Husets hule-konsept bidrar til god isolering slik at varmetapet bli betydelig redusert mot nord. Boligen åpner seg mot sør hvor solen varmer opp rommene, og totalen gir en energieffektiv bolig. Balkong i andre etasje kommuniseres med takterrasse på loft, og gir god ventilasjon, samtidig som lufting av fasade og tak er løst i detaljering. Accoya kledningen fortsetter på taket, slik at fasade og tak gir tårnet et enhetlig uttrykk uten forstyrrende elementer.