Type: 4 Seasons Garden. Hage, terrasse.
Sted: Kvernaland, Time kommune
Areal: tomt
Status: fullført

I hagen, 4 Seasons Garden, skrår tomten med 1-1,5 meter i nord-sør aksen, hvor arealene mot nord ligger lavest. Tidlig i prosjektet ble det besluttet å lage to plattformer. Disse plattformene bindes sammen med en stor tverrstilt amfitrapp. Midt i trappene er det gitt rom for en oppbevarings-bod. En rampe i tomtegrensen mot vest knytter nivåene sammen.

Det laveste platået er beplantet med gress og fungerer som lekeplass for barna.

Her er det plass for fotball, huskestativ og sklie. Det øverste platået består av tre-dekke i forlengelsen av den eksisterende terrassen som var på huset. Oppbevaringsboden fremstår her som et bord og gir ly for vinden fra nord. I hagens sørlige del samles planter og frukttrær/ grønnsakshage. I flere langstrakte blomsterkasser og plass for oppbevaring organiseres hagens produksjon på en ryddig og balansert måte.
Beplantningen vil innebære at hagen endrer karakter gjennom de fire årstidene, en opplevelse av farger og liv i konstant mutasjon.