Type: Hage Pavillion på Sandnes. Hagestue, bod
Sted: Sandnes
Areal: 60/180 kvm
Status: fullført

Tomten ligger øverst på et høydedrag utenfor Sandnes, vestvendt med grense til friområdet i øst. Potensialet på tomten var stort, og helt fra begynnelsen av kom ideen om å skape en scenografi som rammer inn de ulike elementene på stedet; trærne på friområdet med skiftende farge på løvverket gjennom året, og den spektakulære utsikten som åpnes mot vest hvor en kan se solnedgangen gjennom hele året. Disse elementene var allerede til stede, så vår jobb var å fremheve disse kvalitetene på tomten gjennom et prosjekt som styrker og konsoliderer disse kvalitetene.

Vi samlet programmet på et betongdekke under et åpent horisontalt tak langs den østre grensen på tomten.

Utestuen, kjøkken og oppbevaring deler samme tak, men fremstår som separate volumer. Volumene er designet med horisontal spilekledning, på en måte som tillater lyset å slippe gjennom spilene. Elementene gløder som en lampe når det kommer lys innenfra. Øvrige platå i hagen er en blanding av gress, skifter og tre som er satt sammen på en hensiktsmessig og balansert måte.