Hva koster det å bruke arkitekt?

Du har gjort ditt livs investering- du har kjøpt tomt og nå skal du bygge hus…
Hva nå?? Hva koster det å bruke arkitekt?
Katalog hus:

Det er mange hus å velge mellom blant et titalls aktuelle ferdighus kataloger. Kan du finne et hus som passer perfekt for din familie og dine behov. Etter hvert som du blar i katalogene oppdager du kanskje at ditt drømme hus ikke finnes der. Men du finner noe som ligner. Det ene huset er litt for lite, det andre huset mangler en ekstra stue, det tredje huset gir utsikt i feil retning i forhold til din tomt. Hvis du bare kunne endre litt her og litt der…

Over 90 % av de som bygger hus velger et katalog hus. Det finnes et stort utvalg av katalog hus på markedet. De fleste er planlagt for flat eller skrå tomt, men ingen hus vil være tegnet på grunnlag av de forutsetningene og kvaliteter som din tomt (et flott tre, en spesiell utsikt, en fjellknaus). Heller ikke er huset planlagt for nettopp din familie. Flere leverandører tilbyr å tilpasse huset noe etter dine ønsker, men fortsatt vil det være begrensninger som gjør at huset ikke blir nøyaktig slik du drømte om.

Hva koster det å bruke arkitekt?

Det viktigste spørsmålet du må stille deg selv når du skal velge hus er hvordan nettopp du og din familie ønsker å bo – ikke hvordan alle andre bor.

Spørsmålet er ikke om du har råd til å bruke arkitekt- spørsmålet er om du har råd til å la være?

Vi har flere venner som for flere år siden valgte et katalog hus, og i løpet av årene har mange drevet med omfattende ombygginger og påbygg/tilbygg for å finne en løsning som passer bedre for familien. Ingen ting er så dyrt som dette!!!

Hva koster det å bruke arkitekt?

Bygg en gang for alle og spar penger i det lange løp.

Din investering bør resultere i noe unikt – en bolig hvor du slipper å inngå kompromisser. I møtet med arkitekt kan du være med å utforme drømme huset ditt helt fra starten av. Tomtens beskaffenhet vil legge føringer for plassering av huset med tanke på solforhold, utsikt og dagslys. Ut over dette står en helt fritt til å lage det romprogrammet en ønsker – resultatet blir en skreddersydd bolig som er akkurat passe stor. For hver kvadratmeter du sparer på gode løsninger har du spart inn penger.

Et godt planlagt hus vil også få en høyere takst.

Hva koster det å bruke arkitekt?

Bygger du et kataloghus betaler du mindre for tegninger. Dette er fordi det samme huset kan selges flere ganger, slik at kostnadene fordeles på mange hus.

Prisen for et arkitekttegnet hus avhenger av antall kvadratmeter en bygger, hvilke materialer en velger, og hvilket detaljeringsnivå bygget utformes med. Erfaringstall viser at arkitekttegnede hus kan bygges fra ca. 20 000,- per m2 og oppover (”sky is the limit”).

Hva må du betale til arkitekten?

Noen kontorer estimerer prisen til et sted mellom 5 og 10 % av den totale kostprisen (uten tomt). Som et generelt utgangspunkt har Arkitektenes fagforbund i 2009 anslått at et gjennomsnittlig arkitekthonorar utgjør 1-1,2 timer per m2 du bygger. Det er heller ikke uvanlig å beregne 1,5 timer per m2. Estimatet gjelder komplett ytelse, dvs. med arbeidstegninger, byggemelding, teknisk beskrivelse med mengdeberegning, detaljtegninger, elektro- og rørtegninger, dør- og vindusskjema mv. Oppfølgning av prosjektet og befaringer til byggeplassen utføres etter medgått tid. Timepris for en arkitekt ligger anslagsvis et sted mellom 700 og 1500 kroner (eks mva). Vi fakturerer kr 750 per time (eks mva).

Eksempel: 

Du bygger et hus på 200 m2. Arkitekten bruker 1,5 timer per kvadratmeter, og har en timepris på kr 950,-. Dette innebærer et estimert arkitekthonorar på kr 285 000,- eks mva. Dersom samme arkitekt beregner 1 time per kvadratmeter blir prisen 190 000,-. For en arkitekt som beregner 1 500,- per time blir prisen henholdsvis kr 400 000,- eller 300 000,- for komplett ytelse.

Husets størrelse, samt timepris og antall timer er således avgjørende for hva det koster med arkitekt, men også andre faktorer spiller inn. Det skal bemerkes at dette kùn er prismodeller; til syvende og sist vil det enkelte kontor fastsette sin pris basert på sine erfaringer og sine metoder. Du som er kunde har mulighet til å gi rammer for hvor mye du er villig til å bruke på arkitektfaglig bistand, og så kan du sammen med arkitekten bestemme hva som er viktig for deg. Noen kunder ønsker å bruke arkitekten bare til skissefasen, for så å overlate arbeidstegningene til byggherren. Skissefasen kan utgjøre ca. 30-40 % av fullt arkitekthonorar.

For å sikre forutsigbarhet for deg som kunde velger vi å gi et prisestimat som opererer med en øvre prisramme. Denne er å anse som en fast pris. Dersom vi bruker mer timer enn angitt prisrammen (og kontrakten) vil dette være timer som ikke faktureres deg som kunde…Alle våre prosjekter ligger innenfor prisen som er oppgitt til kunden. Se disse her.

Terskelen for å oppsøke arkitekt kan være høy for mange. Trå over – vi tar imot alle kunder til et uforpliktende møte, og vi vil gi deg en pris før du bestemmer deg for videre samarbeid…

Unngå gjennomsnittshuset – ta kontakt med arkitekt ????

Hvis du har noen spørsmål kontakt meg her: andres@saark.no eller siri@saark.no

Bygg deg et hjem i Spania! Se mer her…