SAARK Arkitekter har mottat Hå kommunes Byggeskikkpris 2015 for Patio Hus i Sirevåg.

SAARK Arkitekter MNAL har mottat Hå kommunes Byggeskikkpris 2015 for Patio Hus i Sirevåg.

Utdeling av prisen ble gjennomført på høytidelig samling på Jærmuseet. De stolte eiere av boligen er Roy Kenneth Skretting og Maibel Togstad Edland.

Her kan du lese juryens begrunnelse:

“Patio” er en nytenkende bolig med et tydelig form språk. Det er gjort klare grep for å sikre god utsikt, godt dags lys og generelt gode oppholds soner.

Boligen er oppført i betong, og fremstår som robust mot vind og være. Deler av sør fasade er utført med stående tre kledning, som skaper et varmere uttrykk mot inngangs parti og gate tun. Ved å trekke det høyeste volumet ned i sør har Arkitekten klart å gjøre den ellers så robuste formen mer ydmyk mot gate tun og nabo bebyggelse. Huset har godt gjennomtenkte rom løsninger, og er skredder sydd for brukernes behov. Dette uten å blåse boligens proporsjoner unødvendig opp.

Hoved materialene for huset er tre, betong og glass. Denne material bruken fremkommer like tydelig inne som ute. De råe innvendige betong veggene skaper en god stemning, mens den frittstående eiketrappen fremstår som et møbel og en tydelig romdeler fra inngangspartiet. Det sterkeste trekket ved plan løsningen er ”patioen” midt i bygget. Denne åpne plassen gir brukeren mulighet til å oppholde seg ute, i le for vinden. De store glass flatene ut mot patioen skaper gode, gjennomlyste rom på første plan, og gir en fornemmelse av å trekke uterommet inn.

SAARK Arkitekter MNAL har mottat Hå kommunes Byggeskikkpris 2015 for Patio Hus i Sirevåg

Bilde fra prisutdelingen på Jærmuseet januar 2016.

Tiltakshavere Roy Kenneth Skretting og Maibel Togstad Edland.