Type: Tak oppløft på Hinna. Renovering Enebolig.
Sted: Hinna, Stavanger kommune
Areal: ca 200 kvm
Status: Godkjent ramme tillatelse

Tak oppløft på Hinna:

Boligen på Hinna i Stavanger er fra midten av 70 tallet. Taket er utført med flere valmede og halv valmede tak som møtes. I etter tid har huset fått en kvist. Den lave tak konstruksjonen gjorde det vanskelig å utnytte loftet på en god måte. Familien ønsket å undersøke mulighetene for å heve taket for å få bedre plass. Et tak oppløft ble løsningen. Den økte høyden gav mulighet for flere rom på loftet.

Det ble laget ny plan for loftet. Den består av to soverom, et lite bad og en stue.

Første etasje:

Boligen har en romslig første etasje med kjøkken, spise plass og stue. I tillegg er det tre sove rom og to bad. Med to nye sove rom på loftet ble det mulig å slå sammen rom nede. Foreldrene får et større sove rom med stor garderobe. Et av rommene er beholdt til gjester.

Det tidligere biblioteket ble åpnet opp og fungerer som arbeids rom. Her er det god oversikt over inngangen. Den korte avstanden fra kjøkkenet og spise plassen gjør at rommet er lett tilgjengelig. Det fungerer derfor godt for lekse lesing og kontor arbeid.

Tak form:

Taket ble endret fra valmet tak til saltak. Det nye saltaket har asymmetriske tak flater. Flaten mot øst er utformet i en hel lengde med et fall på 15 grader. Mot vest faller taket med en vinkel på 35 grader.

Loftet får en inntrukket fasade med tak terrasse mot sør. Fra denne terrassen er det panorama utsikt mot Gands fjorden og Lifjell.

Små endringer:

Boligens bebygde areal er ikke endret. Eksisterende carport er beholdt. Denne vil på sikt oppgraderes for å stå i stil med boligen. Fasadene i første etasje er stort sett uendret. Inngangs partiet er åpnet opp, og slipper inn mer lys. Hele det inntrukne inngangs partiet består av glass. Fra inngangen kan en dermed se gjennom hele huset og skimte utsikten i sør.

Det er foreslått en carport, sykkel bod eller levegg ved innkjørselen. Elementet vil danne en buffer mot gaten, og hindre direkte innsyn til sove rommet.

Boligen vil etter renovering få en mørk farge. Den mørke fargen kombineres med detaljer i teak og corten stål. Dette gir boligen et tidløst preg. Tekkingen på taket vil holdes i samme mørke farge som huset.