Type: Tilbygg på Tasta, rehabilitering, hage
Sted: Tasta, Stavanger kommune
Areal: ca 500 kvm
Status: fullført

Tilbygg på Tasta:

Eksisterende hus ligger på et høydedrag sør på Tasta. Med 3 barn i familien var eksisterende hus for lite. Familien ønsket seg derfor et tilbygg.

Planløsning:

Behovet for ekstra arealer i alle deler av prosjektet ligger til grunn for hvordan prosjektet ble løst. Planløsningen i boligen ble endret både i første og andre etasje. Eksisterende trapp ble fjernet og erstattet med en ny. Den nye trappen er plassert i sonen mellom gammelt bygg og nytt tilbygg. Trappen knytter sammen rommene som ligger på ulike nivå. Hvert av de fire trappereposene leder inn til en egen avdeling i boligen. Man får oversikt over rommene etter hvert som man beveger seg oppover.

Den åpne trappeløsningen gir visuell kontakt mellom alle nivåer. Trapperommet fremstår som et transparent element som binder hele prosjektet sammen. I løpet av dagen fordeler glassbygget lys gjennom huset, og om kvelden gløder det som en lampe. 

Etter renoveringen ble hovedinngangen lys og romslig, med god plass for garderobeskap. Kjøkkenet ble større og fikk egen spisesone. I tilbygget ble det ny stue med store åpninger ut mot hagen.

Over stuen, i tilbygget, ligger det store foreldresoverommet. Den høye himlingen gir plass for hemsløsning over sengen. Barnas rom ligger øverst. Hvert av barna har fått romslige soverom. I tillegg har de en stor lekestue.

Tilbygget:

Tilbygget i sør-øst fremstår som et eget volum som knyttes til den gamle delen med et glassbygg. Planmessig fremstår ny og gammel boligmasse som sammenhengende.

Massiv betongtrapp:

Adkomsten til tomten fra vest stiger med 6-7 meter opp til huset. I denne stigningen blir hagen organisert rundt en ny betongtrapp. Trappen bidrar til å skape ulike sektorer etter hvert som man nærmer seg huset.

På gatenivå ble den gamle garasjen revet og erstattet av en ny. Her er det også skjul for søppelspann, og mulighet for låst sykkelparkering.