Type: Tvilling hus på Hana. 2 Enebolig
Sted: Hana, Sandnes kommune
Areal: ca 200 kvm .stk
Status: Ferdig

Tvilling hus på Hana

Tvilling husene på Hana ligger i bratt terreng. Tomten stiger med 10 meter fra sør mot nord. Fra eiendommen er det en spektakulær utsikt til fjellene i sør.

Eiendommen var tidligere bebygget med en eldre enebolig, og ble kjøpt av to familier som ønsket å bygge hvert sitt hus. Eksisterende bebyggelse ble revet og eiendommen ble delt i to likeverdige tomter.

Tomten er svært skrå, og husene er plassert over hverandre i terrenget, slik at overetasje på hus 1 og underetasje på hus 2 har tilnærmet lik kote-høyde. Dette bidrar til at begge hus får gode lysforhold, samt flott utsikt mot sør og øst. Plassering i terrenget er gjort på en måte som innebærer minimal sjenanse for naboer. Adkomsten til eiendommen er endret, og planlagt fra sekundærveg som går langs tomten.

Til begge boligene hører dobbel garasje med stor sportsbod. Det er direkte adkomst fra garasjen inn til boligen.

Tvillinger:

Tanken var å oppføre to like hus. Boligene ser tilsynelatende like ut fra utsiden, men innvendig er det to forskjellig hus. Plan løsningen har mange fellestrekk, men boligene er tilpasset hver families ønsker og behov.

Begge boligene har offentlig sone, som kjøkken og stue, i 2 etasje. I første etasje er sove avdeling, samt barnas avdeling med sove rom og ekstra stue.

Bolig 1:

Den ene boligen har spiler av eik som et gjennomgående element. Fra foajeen i første etasje går spilene opp langs veggen, over taket og inn på kjøkkenet som også har innslag av eikespiler. Innslag av glass i himling gir visuell kontakt mellom første og andre etasje, samt ekstra lys.

Bolig 2:

I den andre boligen er foajeen planlagt som en hvit boks, ”foaje bianco”. Her er det bare trappen som skiller seg ut. Fra toppen av trappen går broen som fører inn til stuen. Fra denne broen er det også direkte inngang til kjøkkenet. Et hevet platå gir plass for lesekrok eller et lite kontor.

I hoved etasjen er det benyttet akustisk himling for å oppnå god akustikk og godt inneklima.